NẾU NHÌN NHẬN VIỆC CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU HAY HO LÊN MẠNG CŨNG LÀ MỘT SỞ THÍCH KỸ NĂNG THÌ SAO NHỈ?

Em Không Biết Mình Thích/Giỏi Gì?

Thật ra công thức nó là vầy: LÀM – THÀNH CÔNG – MÊ -LÀM -THÀNH CÔNG -MÊ HƠN.

Ngay cả việc chia sẻ kiến thức cũng là một cách làm rồi. Trải nghiệm Holland.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s